Drobečková navigace

Úvod > Školka > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Mateřská škola Štolmířská

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Městská část Praha 14

Základní účel zřízení - předškolní vzdělávání

Hlavní činnost - vzdělávání, stravování, ubytování

3. Organizační struktura

Seznam organizačních složek:

 • MŠ, Jídelna

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Mateřská škola Štolmířská
  Štolmířská 602/4
  Praha 9, Hloubětín

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Mateřská škola Štolmířská
  Štolmířská 602/4
  Praha 9, Hloubětín

 • 4.3 Úřední hodiny

  Pá 8:00 – 12:00, jinak dle domluvy

 • 4.4 Telefonní čísla

  MŠ Štolmířská +420 281 862 911+420 739 572 078
  MŠ Šestajovická: +420 281 868 222+420 731 164 663

  4.5 Adresa internetové stránky

  www.msstolmirska.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Mateřská škola Štolmířská
  Štolmířská 602/4
  Praha 9, Hloubětín

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:

  skolstol@volny.cz
  ms.sestajovicka@gmail.com
  zapis.stolmirska@volny.cz

 • 4.8 Datová schránka

  8hskxwu

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 24135081/0100

6. IČO

70920257

7. DIČ

Škola není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: skolstol@volny.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): 8hskxwu

Podání písemně na adresu sídla organizace

Poštou: Mateřská škola Štolmířská, Štolmířská 602/4 Praha 9, Hloubětín

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10.Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel / ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitele / ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  odkaz na soubor sazebník úhrad nebo odebrat odkaz a uvést text: Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Mateřské škole Štolmířská, Štolmířská 602/4 Praha 9, Hloubětín poskytnuty žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 • V roce 2019 nebyly žádné informace požadovány.
 • V roce 2020 nebyly žádné informace požadovány.