Prázdninový provoz – informace pro rodiče

Vážení rodiče,

            vzhledem k tomu, že prázdninový provoz není běžný provoz školského vzdělávacího zařízení, ale služba rodičům v případě nutnosti, kdy nabízený program pro děti je zaměřen pouze rekreačně, a jelikož na některých mateřských školách probíhají rozsáhlé rekonstrukce a opravy, nelze zaručit umístění všech zájemců v případě, že by byla překročena kapacita mateřských škol, které budou v daném termínu letní provoz zajišťovat.

            Chceme tímto požádat všechny zákonné zástupce, aby zvážili přihlášení svého dítěte na letní provoz v mateřské škole. Zhruba čtvrtina zákonných zástupců dítě přihlásí, zaplatí v termínu školné a dítě do školky v létě vůbec nenastoupí. Blokuje tím místo pro další, kteří by umístění nutně potřebovali a nemají jinou možnost.

            Pokud bude překročena kapacita dané mateřské školy, bude nutno brát v potaz i to, zda je někdo ze zákonných zástupců dítěte na mateřské (rodičovské) dovolené. Těmto žadatelům bude možno vyhovět pouze v případě, že budou po vyhodnocení všech žádostí k dispozici volná místa.

            Toto opatření vyplývá z relevantních ustanovení Listiny základních práv a svobod. Podle jejího čl. 26 odst. 3 - " Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací ". Toto právo je v Listině postaveno na roveň právu na vzdělání podle čl. 33  -" Každý má právo na vzdělání." Takže je nutno každou žádost o přijetí posuzovat v kontextu obou uvedených ustanovení. Pokud bychom nečinili mezi zájemci rozdílu, docházelo by ke zjevné diskriminaci těch rodičů, jejichž zaměstnání (a tedy i možnost získávání prostředků pro jejich životní potřeby) by mohlo být v důsledku nepřijetí jejich dítěte do mateřské školy během prázdninového provozu reálně ohroženo.

Děkujeme za porozumění.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

1. 7. - 8. 7. 2018 VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

9. 7. - 20. 7. 2018 MŠ BOBKOVA

23. 7. - 10. 8. 2018  MŠ HOSTAVICE

13. 8. - 24. 8. 2018  MŠ CHVALETICKÁ

25. 8. - 31. 8. 2018 VŠECHNY MŠ UZAVŘENY

ZÁPIS NA LETNÍ PROVOZ PROBĚHNE V DUBNU NA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH, TERMÍN BUDE UPŘESNĚN. NYNÍ BUDE PROBÍHAT ZJIŠTĚNÍ ZÁJMU O UMÍSTĚNÍ DĚTÍ NA JEDNOTLIVÝCH ŠKOLÁCH.

UPOZORŇUJEME RODIČE, ŽE O PRÁZDNINÁCH BUDE VŽDY  V PROVOZU JEN JEDNA ŠKOLKA – V OSTATNÍCH ŠKOLKÁCH PROBÍHAJÍ RŮZNÉ REKONSTRUKCE. PROTO JE PRÁZDNINOVÝ PROVOZ URČEN VÝHRADNĚ PRO DĚTI, JEJICHŽ RODIČE JSOU ZAMĚSTNÁNI A ŠKOLKU NUTNĚ POTŘEBUJÍ!

                

stolmirska_foot