PROVOZ MŠ O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2021

PROVOZ MŠ V MĚSÍCI ČERVENCI A SRPNU 2021

Po dohodě se zřizovatelem budou prázdninový provoz pro přihlášené děti zajišťovat tyto mateřské školy:

1.7.-6.7.2021 a 23.8.-31.8.2021 MŠ UZAVŘENY

bez možnosti umístit dítě v jiné MŠ

  • 7.7.-16.7. MŠ Obláček, Šebelova
  • 19.7.-30.7. MŠ Jahodnice (Lehovec)
  • 2.8.-13.8. MŠ Zelenečská nebo MŠ Štolmířská
  • 16.8.¨-20.8. MŠ Hostavice (Paculova)

Děti budou do uvedených mateřských škol přijímány na základě Žádosti podané v kmenové mateřské škole. Zájem o prázdninový provoz se bude hlásit v kmenové školce do 15.3.2021. Poté rodič vyplní Žádost o přijetí k prázdninovému provozu do každé konkrétní školky, kam dítě hlásí a odevzdá ve své kmenová školce. Provoz je pro děti zaměstnaných rodičů. Rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu bude oznámeno vyvěšením seznamu přijatých dětí pod přidělenými registračními čísly v jejich kmenové školce. V případě naplněné kapacity bude o umístění dětí losováno.

Vzhledem k současnému uzavření škol prosím do 15.3.2021 nahlásit požadované termíny pro vaše děti na email MŠ: skolstol@volny.cz.

stolmirska_foot