„Školka taková, jakou by si děti samy vymyslely“
Zdeněk Matějček

Želva Mánička Králík
Datum konání: 25. 4. 2024
Datum konání: 19. 4. 2024
Datum konání: 11. 4. 2024
Datum konání: 30. 4. 2024
Datum konání: 24. 4. 2024
Datum konání: 17. 4. 2024

O mateřské škole

Cílem našeho výchovného působení je formování harmonicky rozvinutého člověka, který je při výstupu z mateřské školy vybaven nejen přiměřenými dovednostmi a vědomostmi, ale je i osobností, při jejíž výchově je dáván důraz na rozvoj v citové oblasti i rozvoj volních a morálních vlastností.

Mateřská škola Štolmířská je od 1.7.2001 právním subjektem. Naším odloučeným pracovištěm je MŠ Šestajovická. Maximální kapacita školy je stanovena na 112 dětí. Obě školy jsou vybaveny hernami, třídami a zahradou.

MŠ Štolmířská je plně vybavena včetně kuchyně. V MŠ Šestajovická je stravování zajištěno dovážením obědu z MŠ Chvaletické.

MŠ Štolmířská MŠ Šestajovická