Úvod

MŠ Štolmířská s odloučeným pracovištěm MŠ Šestajovická, vás vítá na svých webových stránkách!

 Pro MŠ Šestajovická hledáme paní na odpolední úklid. Pracovní doba od 13:00 do 17:00 hod.

Více informací v MŠ Šestajovická nebo na mob.: 739 572 078.

 

 

 

 

Cílem našeho výchovného působení je formování harmonicky rozvinutého člověka, který je při výstupu z mateřské školy vybaven nejen přiměřenými dovednostmi a vědomostmi, ale je i osobností, při jejíž výchově je dáván důraz na rozvoj v citové oblasti i rozvoj volních a morálních vlastností.

stolmirska_foot