Úvod

MŠ Štolmířská s odloučeným pracovištěm MŠ Šestajovická, vás vítá na svých webových stránkách!

 

 

 

 

 

Cílem našeho výchovného působení je formování harmonicky rozvinutého člověka, který je při výstupu z mateřské školy vybaven nejen přiměřenými dovednostmi a vědomostmi, ale je i osobností, při jejíž výchově je dáván důraz na rozvoj v citové oblasti i rozvoj volních a morálních vlastností.

 

Základní údaje o škole.docx

 

 

 

stolmirska_foot