Drobečková navigace

Úvod > Školka > O naší školce

O naší školce

Charakteristika školy:

Mateřská škola Štolmířská je od 1.7.2001 právním subjektem. Naším odloučeným pracovištěm je MŠ Šestajovická. Maximální kapacita školy je stanovena na 106 dětí. Obě školy jsou vybaveny hernami, třídami a zahradou.

MŠ Štolmířská je plně vybavena včetně kuchyně. V MŠ Šestajovická je stravování zajištěno dovážením obědu z MŠ Chvaletické.

Budova ve Štolmířské je dvoupodlažní – v přízemí jsou šatny a kuchyně, v patře jsou třídy a herny. Školka je umístěna v tichém, klidném prostředí vilové čtvrti s pěknou zahradou, kterou využíváme pro pobyt dětí venku při nejrůznějších činnostech. Součástí zahrady je i bazén, který využíváme při příznivém počasí. Také les za školkou vytváří dobré podmínky pro rozvoj tělesné zdatnosti dětí a pobyt v přírodě.

Budova v Šestajovické je přízemní, zahradou je spojena s Dětským centrem Paprsek. Blízkost základní školy umožňuje bližší spolupráci obou školských zařízení.

Veškeré prostory našich školek  jsou vybaveny účelovým nábytkem, hračkami a učebními pomůckami.

Konzultační hodiny ředitelky jsou realizovány po předchozí domluvě. S učitelkami jsou rodiče v každodenním kontaktu. Dále se s rodiči scházíme na třídních schůzkách a při slavnostních příležitostech, jako jsou besídky, zahradní slavnost s pasováním předškoláků a další příležitostné akce.

Tým zaměstnanců školy vytváří školní vzdělávací program, který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
pro předškolní vzdělávání, zohledňuje maximálně potřeby dětí a odráží dlouholeté zkušenosti a metodické úspěchy našich pedagogů.

Jednotlivé učitelky se průběžně vzdělávají na různých seminářích, přednáškách i prostřednictvím dalšího vysokoškolského studia.

Provoz školy je od 6,30 do 17 hod.