Bylo jednou jedno umění

      Cílem projektu je seznámit děti s historií umění, představit jim nejzásadnější momenty vývoje výtvarné kultury a hravou prožitkovou formou dětem předávat kladný vztah a lásku k umění.

      Děti se seznámí se stěžejními momenty historie umění, pomocí principů galerijní animace prožijí období, v nichž vznikala zásadní umělecká díla nebo kdy se formovaly zásadní umělecké směry či prožijí témata uměleckých děl a stanou se jejich součástí. Tento koncept v dětech utváří nenásilnou formou kladný vztah k estetičnu a umění a učí je umění vnímat jako běžnou součást lidské historie a lidského života.

Časový koncept projektu je 10 měsíců, každý měsíc jedno téma.

 

stolmirska_foot