RODIČŮM NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ

Dobrý den, schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční v pondělí 22.6.2020 na zahradě MŠ-Štolmiřská v 16.00 hodin. Budeme se na vás těšit.

S přáním hezkého dne Iva Průšová

 

 

Vážení rodiče

Dle rozhodnutí ÚMČ-Praha 14 bude naše mateřská škola znovu otevřena od 25. 5. 2020 za zpřísněných hygienických opatření.

Podmínky otevření mateřské školy:

 1. Nezbytné nastavení přísných hygienických opatření (jen tím se dokáže eliminovat riziko přenosu nákazy v případě jejího výskytu).
 2. Zjištění zájmu o umístění dětí do mateřské školy ze strany jejich zákonných zástupců – pro znovuotevření mateřských škol potřebujeme znát přesný počet přihlášených dětí.

Nahlášení zájmu o docházku dítěte do mateřské školy v termínu od 25. 5. do 30. 6. 2020:

 • Pokud uvažujete o umístění Vašeho dítěte do mateřské školy, v případě jejího znovuotevření, prosíme Vás o zvážení následujících faktorů:
  1. kontakt s osobami z rizikové skupiny:
   • senioři (65+),
   • osoby s vysokým krevním tlakem a oběhovými problémy,
   • osoby s dýchacími potížemi,
   • astmatici,
  2. vycestování do jiné země,
  3. zákonný zástupce prohlásí, že jeho dítě nejeví známky akutního onemocnění a že čtrnáct kalendářních dnů před nástupem do mateřské školy nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy a ani mu není nařízeno karanténní opatření.

(Body a. a c. budou rodiče dokládat písemným „Čestným prohlášením“)

Nahlaste nám plánovanou docházku Vašeho dítěte do mateřské školy, resp. uveďte konkrétní termíny, a to do 18. 5. 2020: buď emailem na skolstol@volny.cz, nebo SMS na 603 226 968.

Plánovaná opatření:

 1. Cesta do MŠ (či z MŠ):
  • Děti i jejich doprovod musí mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a zachovávat dvoumetrový odstup od ostatních.
  • 2. Příchod a odchod do a z MŠ a předávání dětí:

K předání dětí dojde před vstupem do budovy (ve Štolmířské vstup ze zahrady). Do obou budov MŠ je vstup rodičům zakázán. Dítěti bude změřena teplota, bude kontrolováno, zda dítě nevykazuje příznaky onemocnění (zvýšená teplota, kašel, rýma, nebo jiný příznak infekce). Desinfekce rukou při vstupu do šatny. Při vyzvedávání bude dítě v obou školkách rodičům předáno u hlavního vchodu do budovy.

 • V prostorách mateřské školy:

Děti budou pokud možno co největší část dne trávit na zahradě školy. Děti a pedagogové nemusí mít v areálu školy roušky. Děti budou pobývat pouze v budově či na zahradě školy.

Budova bude často větrána a desinfikována. Budou kladeny vysoké nároky na častý a intenzivní úklid a desinfekci prostor.

V případě, že se během dne u dítěte objeví příznaky respiračního onemocnění, bude umístěno do karanténní místnosti, budou kontaktováni rodiče a dítě bude nutné okamžitě vyzvednout. Zároveň bude odeslána informace na spádovou HS.

 • Školní stravování

Školní stravování bude realizováno běžným způsobem, při příznivém počasí budou děti jíst na zahradě MŠ.

 

Prosíme všechny rodiče, kteří se po zvážení  možných rizik rozhodnou své dítě do mateřské školy dávat, aby si vytiskli a vyplnili přiložené čestné prohlášení, bez kterého nebude dítě do mateřské školy přijato.

   Čestné prohlášení.pdf

 

 Před rozhodnutím dát své dítě v tomto školním roce do školky si prosím přečtěte stanovisko ÚMČ Praha 14.

 otevření mateřských škol

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

Z důvodu uzavření mateřských škol počínaje 16. 3., bude na dobu přerušení provozu kráceno školné ve výši 150,- Kč týdně. Podle celkové doby uzavření škol vám budou tyto finanční prostředky vráceny na účet, z kterého jinak platba za školné přichází.

*

 Náhrady termínů kroužků probíhajících v tomto pololetí, se budou řešit až se situace uklidní.

*

 

!!!VÁŽENÍ RODIČE V HLAVNÍ LIŠTĚ NALEZNETE NOVOU ZÁLOŽKU S NÁZVEM OCHRANA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ, PROSÍME O JEJÍ PROČTENÍ!!!

 

 

 AKTUALITY
 
 
 
 
NOVINKY NA NAŠEM WEBU
 

Důležité upozornění pro rodiče :

Tanečky- kroužek se koná v prostorách MŠ každé úterý. První lekce bude 1.října 2019 od 14:30- 15:10 hod. Cena za celý rok tj. od října do května je 1900,-Kč.

 

Plavání- kroužek bude probíhat každou středu od 8:00 do 9:00 hod. Děti, přihlášené na kroužek, musí přicházet v 7:30 hod s batůžkem, ručníkem, plavkami a silikonovou plaveckou čepicí do školky (z MŠ již jdou s paní učitelkou). První lekce bude 11.9. 2019. Cena je 1260,- Kč za 18 lekcí.

Přivádění dětí je možné pouze do školky, nikoli k bazénu.

 

 

Pozastavena docházka do MŠ bude každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce.

 

Prosíme rodiče, aby četli nástěnku v atriu MŠ.

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti na telefoních číslech MŠ do 8:00h nebo ústně v MŠ.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

stolmirska_foot