AKTUALITY

NEPŘEHLÉDNĚTE-

Vážení rodiče,

jistě všichni víte z médií, že mateřské školy budou od 1.3.2021 do 21.3.2021 uzavřeny. Níže v odkazu jsou detailní informace poskytnuté MŠMT.

Od pondělí také naleznete na webových stránkách, v rámci distanční výuky, úkoly pro předškoláky, náměty na společné činnosti a hry pro vás a vaše děti i pracovní listy a úkoly pro mladší děti.

Informace k provozu škol od 1.3. 2021 do 21.3.2021

 

V zelené liště vlevo se nachází informace o letním prázdninovém provozu.

 

 

 

 

 

Vážená rodiče,

dne 10. 2. 2021 byl/byla v kontaktu dítě/pedagog – 36 dětí naší školy (MŠ Štolmířská, Praha 9) s další osobou, která je Covid pozitivní. Epidemiologickým šetřením byly u zaslaných kontaktů shledány důvody pro prodloužení karanténních opatření do 20. 2. 2021 - včetně.

V případě prodloužení karantény z důvodu výskytu nového případu v kolektivu či v domácnosti karanténní opatření zahrnují: další vyšetření - výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s novou pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

 Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek nového odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

 Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/
Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  
Žádanku na vyšetření osobám v karanténě vystaví pediatr/praktický lékař elektronicky (kontaktujte svého lékaře telefonicky), na odběrovém místě postačí mít u sebe kartu pojištěnceDoporučení vztahující se k výsledkům testů viz: https://koronavirus.mzcr.cz/materialy-ke-stazeni/

 Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

Děkujeme

kolektiv MŠ

 

 

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že jsme se dnes zpětně dozvěděly, že nákaza byla prokázána i dalšímu dítěti v naší školce, je prozatím karanténa prodloužena do 15.02.2021. Významně vás žádáme, abyste školce sdělovali výsledky testů vašich dětí- ideálně v den jejich obdržení. Můžete tak učinit několika způsoby- zprávou na mobil paní ředitelce-603 226 968, na školkový mail- skolstol@volny nebo zprávou na školkový instagram @vase_nase_skolka_stolmirska. Přejeme vám klidný víkend a pevné zdraví!

Děkujeme!

Vážení rodiče,

Z důvodu přítomnosti dítěte s prokázaným onemocněním Covid 19 v MŠ dne 4. 2. 2021 nařídil hygienik karanténní opatření pro mateřskou školu, zatím do 14. 2. 2021. Pokud by se ukázala další pozitivita některého z dětí či zaměstnanců byla by zřejmě i karanténa prodloužena. Rodiče dětí, které byly ve čtvrtek 4. 2. 2021 přítomny v mateřské škole budou kontaktováni OHS, která jim určí další postup. Vzhledem k tomu, že OHS mívá zpoždění  až dva dny při kontaktování, doporučuji zvážit možnost získání žádanky na PCR test u vašeho pediatra.

ředitelka MŠ Mgr. Ivana Průšová


Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnujídomácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření výtěr z nosohltanu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou, nejpozději však do 10. dne.

Pokud bude osoba v karanténě bez klinických obtíží a výsledek z odběru bude negativní, karanténa končí po uplynutí min. 10 dnů od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou.

Mimořádné opatření nepřipouští možnost volby a individuálního rozhodování, u koho test provést a u koho nikoli.

Viz:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-izolace-a-karant%C3%A9na-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-25.-9.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Seznam odběrových míst včetně pravidel pro návštěvu odběrového místa naleznete zde:
 https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci. Rady a doporučení pro domácí karanténu/izolaci viz:
http://www.hygpraha.cz/dokumenty/rady-a-doporuceni-pro-domaci-karantenu-izolaci-5215_5215_519_1.html

Pokud by se objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním svůj zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (vysoké horečky, dušnost apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat  informaci o probíhající karanténě.  

 

Karanténa se týká pouze osoby, která byla v úzkém kontaktu s pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ty považujeme za kontakty kontaktů a pouze v případě pozitivního nálezu u aktuálního kontaktu by byla činěna další opatření u nich.

 

Pokud je v době do 90 dnů po prodělaném onemocnění dítě v kontaktu v rodině nebo ve škole s další COVID-19 pozitivní osobou, karanténa se na něj nevztahuje, tj. nepožaduje se ani testování, pokud nejeví známky onemocnění. 90denní lhůta po prodělaném onemocnění se vždy počítá ode dne odběru biologického materiálu, ze kterého byl vyšetřením získán první pozitivní výsledek.

Ke stažení: Uzavření MŠ Štolmířská P9-Covid.pdf

 

LEDEN:

12.1.- DOPOLEDNE- MTU - projektový den- Stavitel věží

14.1.- DOPOLEDNE- MTU - projektový den- Stavitel věží

 

ÚNOR:

16.2.- DOPOLEDNE- MTU - projektový den- Malý vodohospodář

17.2.- DOPOLEDNE- KARNEVAL-Vážení rodiče, ve středu dopoledne proběhne ve školce karneval (připravte dětem prosím kostým), součástí karnevalu bude tanec,přehlídka masek a různé soutěže a zakončením bude tombola- přineste prosím za každé dítě drobný dárek do tomboly (v hodnotě cca 100,-Kč).

18.2.- DOPOLEDNE- MTU - projektový den- Malý vodohospodář

 

 

 

 

 

Níže naleznete seznam věcí, které budou vaše děti ve školce potřebovat. Věci mají děti uložené v kapsářích v šatnách.
 
 
 

KROUŽKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Tanečky- kroužek se koná v prostorách MŠ každé úterý. První lekce bude od října 2020 nejspíš od 14:30- 15:10 hod. Cena za celý rok tj. od října do května bude pravděpodobně jako v loňském roce 1900,-Kč.

 

Plavání- kroužek bude probíhat každou středu od 8:00 do 9:00 hod. Děti, přihlášené na kroužek, musí přicházet v 7:30 hod s batůžkem, ručníkem, plavkami a silikonovou plaveckou čepicí do školky (z MŠ již jdou s paní ředitelkou). První lekce bude od září 2020. Cena bude jako v loňském roce, vypočítána z počtu lekcí, cena jedné lekce činí 75,-Kč. Přivádění dětí je možné pouze do školky, nikoli k bazénu.

 

Mateřská škola má keramickou dílnu s vypalovací pecí a během celého školního roku vyrábějí všechny děti nejrůznější výrobky z keramiky, které si odnášejí domů.

 

 

Pozastavena docházka do MŠ bude každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce.

 

Prosíme rodiče, aby četli nástěnku v atriu MŠ.

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti na telefoních číslech MŠ do 8:00h nebo ústně v MŠ.

Děkujeme.

 

 

 

 

 

 

 

stolmirska_foot