AKTUALITY  

Všem dětem i rodičům přejeme krásné a klidné prázdniny!

 

 

Důležité upozornění pro rodiče :

Pozastavena docházka do MŠ bude každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce.

 

stolmirska_foot