Aktuality

 

ČERVEN 2018

V TEPLÉM OBDOBÍ SE BUDEME NA ZAHRADĚ MŠ SPRCHOVAT V MLHOVIŠTI, VYBAVTE DĚTI PLAVKAMI A RÁNO PŘED PŘÍCHODEM DO MŠ DĚTI NAMAŽTE OPALOVACÍM KRÉMEM. DĚKUJEME.

1. 6. dopoledne - OSLAVA DNE DĚTÍ - westernové a indiánské dopoledne - jízda na ponících, hod podkovou, střelba na cíl a jiné - westernové a indiánské oblečení vítáno

12. 6. možnost zaplatit stravné v hotovosti

14. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST - rozloučení s předškoláky - program s klaunem Fílou

 

25.6. odpoledne v 16:00 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí! Schůzka se koná v MŠ Štolmířská.

 

Důležité upozornění pro rodiče :

Pozastavena docházka do MŠ bude každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce.

 Kroužky II. pololetí :

Flétna -  od 15:00, bude probíhat každé pondělí KONČÍ 11. 6.

Keramika - od 15:00 - 16:00, bude probíhat každé úterý ZÁVĚREČNÁ HODINA PROBĚHNE AŽ PO VYPÁLENÍ VÝROBKŮ

Plavání -  bude probíhat každou středu dopoledne, KONČÍ 31. 5.

Angličtina -  1. skupina od 15:00 - 15:30                                                                                                                                                                     2. skupina od 15:30 - 16:00, bude probíhat každou středu KONČÍ 9. 5.                             

Tanečky - od 14:45 - 15:25, bude probíhat každý čtvrtek ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ 13. 6.

 

Důležité upozornění!!Od ledna 2016 bude pozastavena docházka každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce. Pokud je dítě v době placení stravného nemocné, je nutné si přijít vyzvednout složenku nebo zavolat do školky a částka k zaplacení Vám bude sdělena.

stolmirska_foot