Vážení rodiče,

 moc děkujeme za dárečky a kytičky, které nás potěšily.  Přejeme všem krásné prázdninové léto plné pohody a zážitků.

Kolektiv MŠ.

 

 

 Kroužky I. pololetí :

Flétna 

Keramika 

Plavání  bude probíhat každé pondělí

Angličtina                       

Tanečky - od 14:45 - 15:25, bude probíhat každý čtvrtek

 

Důležité upozornění pro rodiče :

Pozastavena docházka do MŠ bude každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce.

 

stolmirska_foot