AKTUALITY  

ŘÍJEN

9. 10. je možno uhradit stravné v hotovosti

11. 10. dopoledne – „CO MALÍ MEDVĚDI O PODZIMU NEVĚDÍ“- divadelní představení v MŠ

(hrazeno z rodičovského příspěvku)

16. 10. dopoledneSVÍČKÁRNA pouze II. oddělení Hvězdiček,   doprava MHD- sraz 7.45 – příjezd 12,30 + oběd

(hrazeno z rodičovského příspěvku)

25. 10. dopoledne - návštěva kina CČM - Princezna a drak - doprava MHD - pouze II. oddělení Hvězdiček 

(vybíráme 100 Kč)

30. 10. dopoledne – divadlo v KC v Kardašovské „OSKÁREK NA CESTÁCH“ pouze II. oddělení Hvězdiček

1. 11. odpoledne – od 16:00 „DÝŇOVÁNÍ S RODIČI“ na školní zahradě – dlabání dýní + stezka odvahy

(dýně pro školkové děti hrazeny z rodičovského příspěvku, dýně pro sourozence 50,-Kč )

 

 Kroužky I. pololetí :

Flétna - začíná 8. 10. od 15 hod.

Keramika - začíná 2. 10. od 15 hod.

Plavání  - začíná 10. 9. dopoledne

Angličtina  - začíná 3. 10.   od 15 hod.                 

Tanečky - začíná 4. 10. od 14:45 - 15:25, bude probíhat každý čtvrtek

 

Důležité upozornění pro rodiče :

Pozastavena docházka do MŠ bude každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce.

 

stolmirska_foot