AKTUALITY

Milí rodiče, blíží se nám prázdniny a s nimi dva měsíce, kdy bude školka zavřená. Během této doby, školku celou uklízíme, myjeme a uspořádáváme. Proto vás žádáme, abyste si na prázdniny odnesli všechny věci vašich dětí- boty, oblečení, obrázky, výrobky, ručníky atd. Velmi nám tím zjednodušíte úklid šaten a vám alespoň tyto věci nebudou doma chybět.

 
 
ČERVEN
 
25.6. odpoledne v 16:00 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí! Schůzka se koná v MŠ Štolmířská.
 

Důležité upozornění pro rodiče :

Pozastavena docházka do MŠ bude každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosíme rodiče, aby četli nástěnku v atriu MŠ.

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti na telefoních číslech MŠ do 8:00h nebo ústně v MŠ.

Děkujeme.

 

 

Kroužky:

 

Plavání: pondělí 8,00 - 8,45

Tanečky: úterý 14,45 - 15,25

Angličtina: tento kroužek byl pro malý zájem ze strany rodičů zrušen

 

 

 

 

stolmirska_foot