AKTUALITY

 Pravděpodobný příjezd ze švp 11,30 - 12,00.
 
 
ČERVEN
5.6. dopoledne-velkáči- Malá technická univerzita
 
6.6. ráno, od od 6.30  - 8.00 hodinbude paní hospodářka vybírat peníze za obědy. Připravte si prosím bankovky nižší hodnoty.
 
13.6. zahradní slavnost
 
17.6.- 22.6. ŠKOLA V PŘÍRODĚ 
 
25.6. odpoledne v 16:00 hodin proběhne třídní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí! Schůzka se koná v MŠ Štolmířská.
 

Důležité upozornění pro rodiče :

Pozastavena docházka do MŠ bude každému dítěti, které nebude mít zaplacené stravné do 10. dne každého měsíce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosíme rodiče, aby četli nástěnku v atriu MŠ.

Prosíme rodiče, aby omlouvali své děti na telefoních číslech MŠ do 8:00h nebo ústně v MŠ.

Děkujeme.

 

 

Kroužky:

 

Plavání: pondělí 8,00 - 8,45

Tanečky: úterý 14,45 - 15,25

Angličtina: tento kroužek byl pro malý zájem ze strany rodičů zrušen

 

 

 

 

stolmirska_foot